Správa zákaziek a faktúr
pre prekladateľov a tlmočníkov

Zjednodušíme vám projektový manažment, aby ste mali viac času na
 • preklady.
 • rodinu.
 • priateľov.
 • deti.
 • koníčky.
 • cestovanie.
 • partnera.
 • oddych.

O aplikácii FLsoft

O aplikácii
FLsoft

FLsoft je online aplikácia na správu zákaziek a faktúr pre prekladateľov, úradných prekladateľov a tlmočníkov. Jednoducho a intuitívne umožňuje riadiť celý projektový cyklus.

 • pridávanie nových klientov a dodávateľov
 • vytváranie samostatných cenníkov pre jednotlivých klientov a dodávateľov
 • správa nových a rozpracovaných zákaziek
 • fakturovanie
 • sledovanie stavu zákaziek a úhrad faktúr
 • využitie kalendára s možnosťou notifikácií cez e-mail (čím pomáha sledovať rozpracované zákazky a organizovať pracovný čas)
 • tvorbu komplexnej štatistiky s množstvom filtrov (poskytuje komplexný prehľad o projektoch a umožňuje identifikovať priestor na zlepšenie)

Správa klientov a dodávateľov

  FLsoft vám umožní vytvoriť vlastnú databázu klientov a dodávateľov. Pridávanie nových údajov je maximálne intuitívne.

  V aplikácii FLsoft môžete vytvoriť nielen základný cenník, ale aj individuálne cenníky pre jednotlivých klientov i dodávateľov. Dohodnuté ceny za vaše služby tak budete mať prehľadne na jednom mieste a nebudete ich musieť zdĺhavo vyhľadávať v histórii správ.

Čítajte viac

Správa zákaziek

Vďaka aplikácii FLsoft budete môcť pridávať nové zákazky pre jednotlivých klientov. Na základe predošlej spolupráce s konkrétnym klientom či dodávateľom za vás aplikácia automaticky vyplní najčastejšie opakované položky. Vďaka komplexnej správe celého projektového cyklu zminimalizuje váš čas a náklady na administratívu a vy sa budete môcť primárne venovať tomu, čo tvorí základ vašej odbornej práce.

Správa faktúr

  FLsoft vám umožní monitorovať úhradu faktúr. Zobrazí všetky nevyfakturované zákazky, ktoré môžete súhrnne alebo osobitne vyfakturovať. Systém vás upozorní na faktúry po splatnosti a umožní vám dáta exportovať pri uzatváraní finančného roka, príprave na daňové priznanie alebo prepojení s externým účtovným systémom.

  Ak na fakturovanie využívate viacero fakturačných spoločností (platca DPH, neplatca DPH, živnosť, úradný prekladateľ), môžete si jednotlivé fakturačné údaje uložiť do databázy. Pri vytváraní nových zákaziek alebo pri fakturovaní si vyberiete konkrétnu fakturačnú spoločnosť.

Prehľadný kalendár s možnosťou nastavenia notifikácie

Všetky potvrdené zákazky, stretnutia, dátumy splatnosti faktúr, termíny odovzdania zákaziek alebo outsourcovaných služieb sa automaticky zaznamenávajú do kalendára. FLsoft za vás termíny monitoruje a na všetky vás včas upozorní.

Komplexné štatistiky

  FLsoft spracúva všetky zadané údaje a na základe filtrov vám umožní zobraziť komplexné štatistiky. Vďaka tomu dokážete zanalyzovať relevantné údaje a naplánovať stratégiu, ktorá by vám mohla pomôcť zvýšiť zisk alebo zefektívniť prácu.

  Niektoré údaje z databázy je možné exportovať. Napríklad, exportovanie faktúr vám umožní využívať FLsoft primárne na riadenie a evidenciu projektov, pričom na fakturovanie budete môcť naďalej využívať svoj preferovaný fakturačný systém.

Cena

Aplikáciu FLsoft ponúkame všetkým prekladateľom a tlmočníkom minimálne na jeden rok bezplatne. Môžete si ju plnohodnotne a nezáväzne vyskúšať a sami sa presvedčiť o tom, ako dokáže zefektívniť vašu prácu a čas.

Kontaktujte nás

Ak by ste nám chceli niečo povedať, odporučiť, upozorniť na chybu, vyžiadať si nejakú špecifickú funkciu alebo len tak napísať, pošlite nám správu prostredníctvom formulára nižšie.